FAQ

Какъв слънчев колектор да избера?

Първо трябва да си отговорите за какво (и кога) искате да ползвате сл. колектор:

Ако Ви трябва само през летния период (юни – септември) за подгряване на топла вода в басейна, отличен вариант са обикновенните абсорберни колектори или серпентина от пластмасови черни тръби. Поради ниската температурна разлика те работят с най-висока ефективност и ценово са най-удачното решение за този случай.
Ако Ви трябва топла вода през периода март – ноември най-удачно решение са селективните слънчеви колектори. Чувствителното селективно покритие ефективно усвоява слънчевата енергия през по-голямата част на годината, чрез което се постига висок коефициент на ефективност.
В случай че Ви трябва целогодишно подгряване на топла вода, трябва Ви по-висока температура на подгрявания флуид (примерно за индустриален процес), или през голям период от годината слънчевата радиация е дифузна(примерно места където има често мъгли) най-походящ вариант е вакумният слънчев колектор. Високата целогодишна ефективност на този тип слънчеви колектори се дължи както на ниските загуби към околното пространство, така и на инфрачервения спектър на светлината, преминаващ и през облаците, който също се поглъща и превръща в използваема топлинна енергия не само през ясен ден, но и през мъгливо, облачно и дъждовно време.


Помпена или гравитачна система?

Система с естествена циркулация – при тях флуидът се движи в следствие на различната му плътност в системата, предизвикана от различните температури, до които се нагрява.

Предимството на тази система е че не зависи от външен източник на енергия (най-често електрически), няма движещи се механични части. Недостатакът е че тръбната разводка трябва да е с минимална дължина, топлинният източник винаги трябва да е под нивото на консуматора, в определени случаи тръбната разводка се получава с големи диаметри или е доста инерционна.

Система с принудителна циркулация – флуидът се движи в следствие на работата на помпата (работното колело). Въпреки че трябва допълнителен (ел.) източник на енергия, предимствата на тези системи натежават с/о недостатъците им – тръбната разводка е със значително по-малки диаметри на тръбите, както и да е с по-голяма дължина а топлинния източник може да е във всяка част на системата.


Предстои ми нанасяне в нова къща / апартамент. На кои неща следва да обърна внимание относно комфорта в новото жилище.

Честито.
Както и при предишната точка Ви съветваме да обърнете внимание за наличието / липсата на качествена топлоизолация, дограма, както и на правилно извършените довършителни работи.

Много често при нови сгради e наличието на т.н. строителна влага – остатък от строителните процеси, която в рамките на една – две години би трябвало да влезе в норма.

Наличието на влага в стр. конструция от своя страна води до повишени разходи на топлина (“влажната” стена губи 2 – 3 пъти повече топлина, спрямо нормална такава ), затова първите една две години е нормално е да има повишени разходи за отопление.

През този период осигурявайте редовно проветряване на жилището за да може влагата да напусне стр. конструкция. В случай че в жилището не е изградена отпл. инсталация един от вариантите е изграждане на сплит системи.

Предимството на този вариант е, че едновременно решавате отоплението / охлаждането на жилището. И при този вариант вижте дали има подведен ток близко до вътрешните тела, както и лесно дрениране на кондензата от външ. страна Друг вариант са ел. конвекторите (само за отопление) – компактни са и лесно се подават на управление и автоматизация.


На какъв етап може да започне проектирането / направата на отопл. инсталация.

Колкото по рано предвидите вида на отоплителната инсталация, толкова по-добре.

Много по-удачно е всичките по-горе споменати фактори да са взети в предвид още при направата на самия проект, отколкото при изпълнението на по-късен етап.

Самата направа на отопл. инсталация обикновенно стартира при груб строеж, при монтирани прозорци и вн. врати, но преди полагането на замазки и мазилки. В мнозинството случай първо се полага тръбна разводка, в последствие се монтира топл. източник , и на последен етап монтаж на отоплителните тела.


Какво трябва да имам предвид преди да започна изграждането на ОИ?

Първото с което започва отоплителната инсталация (ОИ) е качествената топлоизолация и дограма, тъй като те пряко ще Ви определят както самата инвестиция за ОИ така и последващите разходи за поддържане на температурният комфорт.

Второ – в зависимост от избрания вид ОИ предвидете както място за техническите съоръжения – котли , бойлери, комини, буфери, колектори, отоплителните тела, така и (евентуално) място за складиране на горивото.

Трето – предвидете необходимите строителни отвори както за комини, тръби (щрангове), кабели, така и за лесното внасяне / изнасяне на необходимите отоплителни съоръжения по места. Примерно при направата на подово отопление височината на готов под е от порядъка на 10 – 12 см, което може да доведе от своя страна и до корекции на строителните отвори за прозорци и врати.


На какво отопление е най – изгодно в момента да се отоплявам ?

Сравнение на различните видове отопление и цената на добитата енергия от тях е дадена на фиг. 1, но така или иначе няма еднозначен отговор на този въпрос, тъй като зависи от много фактори.

…………………………………………………………………………………

Примерно ако сте в апартамент с добра топлоизолация и не искате да зависите

от ТЕЦ, добро решение е да се отоплявате с сплит система

(или т.н. термопомпа въздух – въздух).

Ако така или иначе вече сте абонат на ТЕЦ, проверете дали уредите за регулация на

са в изправност, дали инсталацията е обезвъздушена,

Ако живеете в къща , един от вариантите за отопление на дърва и въглища.

Недостатъците на този вариант са че трябва да предвидите място (достатъчно)

както за котелното, така и за горивото. Не трябва да се забравя че котелът на

твърдо гориво трябна редовно да се зарежда и почиства (1 – 2 пъти дневно).


Какви са видовете радиатори и какви предимства имат.

Основно видовете радиатори се разделят според материала за производството им:

Алуминиеви – най – разпространени и най-удачен вариант за жилища и къщи, тъй като имат отличен търговски вид, лесни са монтаж, има богат избор от видове, размери и дизайн, добро отношение цена / мощност;
Панелни – добър търговски вид, има богат избор от размери и мощности, отлично отношение цена / мощност. Много удачен вариант са за ниско-температурни инсталации. Подходящи са както за жилища, така и за административни сгради, производство, складове и др.
Чугунени – почти вечни, но за сметка на това няма голям избор от размери, дизайн и мощности. Много подходящи са за места където има опастност от удар на отоплителното тяло – като училища, складове, адм. сгради.


Какво трябва да направя за да не ни изненадат студовете?

Преди започването на всеки отоплителен сезон трябва да огледате всички елементи на отоплителна инсталация (топлоизточник, буфер, отоплителни тела, тръбна разводка, предпазна и регулираща араматура и др.) за евентуални дефекти, течове.

1. Проверете всички предпазни вентили дали функционират
2. При наличие на циркулационна помпа проверете дали работното колело не е заклинило
3. Проверете налягането в системата. Ако ОИ е с отворен разш. съд допълнете до необходимото ниво с топлоносител.
При мембранен разш. съд проверете налягането на възд. възглавница и при необходимост напомпете.
4. Проверете дали отоплителните тела / тръбна разводка са правилно обезвъздушени.
5. Проверете елементите по тръбната разводка за евентуални разхлабвания, размествания

Ако сте с котел / камина на твърдо гориво:

1. При наличието на комин – почистете го.
2. Ако на сте го направили на края на сезона, направете го сега – почистете основно котел / камината от сажди, катран, налепи
3. Проверете отвора за пресен въздух

Ако всичко това Ви се вижда прекалено трудно или неясно и не Ви се занимава с това един възможен вариант е да се попитате за Абонамента Периодична подръжка.


Видове отоплителни тела.

Отоплителните тела може да ги разделим на конвективни (където основната част топлинна енергия се пренася по конвективен път ) и лъчисти – преобладаващия топло-обмен е в резултат от излъчване.

Конвективните от своя страна могат да бъдат на свободна конвекция – радиатори, лири, както и на принудителна конвекция – вентилаторни конвектори. Предимствата на отоплителните тела на свободна конвекция са че не зависят от друг енергоизточник (най-често електрически), има много видове и размери, безшумни са.

Предимствата на вентилаторните конвектори е че имат голяма отдаваща мощност за единица обем, освен за отопление могат да се ползват и за охлаждане, заради принудителната конвекция могат да се монтират във всяка част на помещението (примерно под тавана) . Недостатъка им е че изискват допълнително ел. захранване, при определени условия са шумни, имат движещи се механични части, както и че създават насочен въздушен поток което е предпоставка за движението на прах в помещението.

Предимствата на лъчистите отоплителни тела са:

– затоплят околните предмети и пода а не въздуха
– бързо достига оптимална температура;
– не предизвиква циркулация на прах;
– няма движещи се механични части;